Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επίδραση διατροφικής παρέμβασης με τη χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων εμπλουτισμένων με αντιοξειδωτικά και υπολιπιδαιμικά συστατικά στη δραστικότητα του ενζύμου PAF ακετυλοϋδρολάση, σε ορό και λευκοκύτταρα υπερλιπιδαιμικών ενηλίκων

Μεταπτυχιακή Εργασία 7752
Συγγραφέας:
Δέδε, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-30
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επίδραση σύστασης σώματος στο λιπιδαιμικό προφίλ υγιών φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 3325
Συγγραφέας:
Δέδε, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-13
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0