Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακής μονάδας διατροφής για παροχή υπηρεσιών διατροφικής υποστήριξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 2966
Συγγραφέας:
Ζέρβας, Δημήτρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-23
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διατροφικές συνήθειες καταναλωτών και προτιμήσεις αγοράς: ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης

Πτυχιακή Εργασία 4202
Συγγραφέας:
Ζέρβας, Δημήτρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0