Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βιοκλιματικής δόμησης στην Αττική

Πτυχιακή Εργασία 2934
Συγγραφέας:
Πετσάβα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συμπεριφορά Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 6856
Συγγραφέας:
Πετσάβα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0