Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Το τραπεζικό σύστημα – τρόποι προσέγγισης του καταναλωτή: η περίπτωση της Κύπρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19353
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Λεμεσού: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 2581
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0