Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16786
Συγγραφέας:
Μπανέλα, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ωκεανογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16670
Συγγραφέας:
Γιαμαλάκη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διερεύνηση των διαχρονικών αλλαγών και του κατακερματισμού του τοπίου για την περιοχή του Μαραθώνα Αττικής, με τη χρήση δεικτών – μετρικών τοπίου (Spatial Pattern Metrics)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16721
Συγγραφέας:
Ντανά, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Δημιουργία διαδραστικού χάρτη της νήσου Μήλος

Πτυχιακή Εργασία 16792
Συγγραφέας:
Τσιούγκου, Ναντιαλένα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διερεύνηση της σχέσης της παχυσαρκίας με κοινωνικο- περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 17557
Συγγραφέας:
Τρυπιτσίδης, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Διατροφικές ασθένειες. Ασθένειες ανεπάρκειας
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για την χαρτογράφηση της ηλιακής ακτινοβολίας

Πτυχιακή Εργασία 17366
Συγγραφέας:
Στίγκας, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωφυσική
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ζωνοποίηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης στον Νομό Αρκαδίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17566
Συγγραφέας:
Γιάνναρης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Φυσικές καταστροφές
Διατήρηση εδάφους και προστασία
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις βιομηχανικές/εμπορικές επιχειρήσεις και την απασχόληση στη δυτική Αθήνα από το σεισμό της 7/9/1999: ανάλυση τάσεων και προτάσεις μέτρων πολιτικής

Άρθρο Περιοδικού 325
Δημιουργός:
Σαπουντζάκη, Πόπη
Σκορδίλη, Σοφία
Χαλκιάς, Χρίστος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Επιδεκτικότητα εκδήλωσης κατολισθήσεων για τον ελληνικό χώρο. Ανάλυση με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Άρθρο Περιοδικού 547
Δημιουργός:
Γκουρνέλλος, Θεόδωρος
Χαλκιάς, Χρίστος
Τσαγκάς, Δημήτρης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάπτυξη μοντέλων επιφανειακής απορροής και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, στην υδρολογική λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18344
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Έδαφος. Εδαφολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ανάπτυξη περιβαλλοντικούκοινωνικού δικτύου αισθητήρων και η αποτύπωση του σε περιβάλλον WEBGIS

Μεταπτυχιακή Εργασία 18433
Συγγραφέας:
Βούτος, Γεώργιος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Οργάνωση, οπτικοποίηση και ανάλυση 3D γεωχωρικών δεδομένων για την μοντελοποίηση αστικού μικροκλίματος

Πτυχιακή Εργασία 18467
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου, Ευσταθία Ά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Δημιουργία μοντέλου χωροθέτησης σημείων έναρξης & ευθειών πτύσεων wisbase σε περιβάλλον ARCGIS 10.2.2 για το βουνό Γκιώνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 15896
Συγγραφέας:
Πέτρου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Χαρτογράφηση των αλλαγών στον αγροτικό χώρο με την αξιοποίηση εργαλείων Γεωπληροφορικής

Πτυχιακή Εργασία 19112
Συγγραφέας:
Τζουβελέκη, Μαγδαληνή-Μαρία Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Δημιουργία διαχειριστικού συστήματος και χωρική ανάλυση των παιδικών χαρών του δήμου αθηναίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21834
Συγγραφέας:
Σπύρου, Παναγιώτα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Monitoring of seasonal changes with the use of night light imaginary

Μεταπτυχιακή Εργασία 20222
Συγγραφέας:
Κρικιγιάννη, Ελένη Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Study of spatial phenomena for Europe via night-time images

Μεταπτυχιακή Εργασία 20219
Συγγραφέας:
Τσιάκος, Χρυσοβαλάντης Αντώνιος, Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Διερεύνηση της σχέσης της χωροχρονικής κατανομής της βροχόπτωσης με την επιφανειακή απορροή, σε χειμαρρική λεκάνη (ποταμός Κλαδέος) με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π

Μεταπτυχιακή Εργασία 19437
Συγγραφέας:
Πεντέρης, Δημήτρης Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Χωρική ανάλυση της επίδοσης των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 20773
Συγγραφέας:
Αποστολίδης, Βασίλειος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων σε Εμπορικό και ανοιχτό Λογισμικό – Oracle VS PostgreSQL

Μεταπτυχιακή Εργασία 20525
Συγγραφέας:
Πιτζάς, Παναγιώτης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0