Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μητροπολιτικό πάρκο Γουδί - Ιλισός: ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ

Άρθρο Περιοδικού 200
Δημιουργός:
Πατρίκιος, Γιώργος
Πολυχρονόπουλος, Δημήτρης
Τροβά, Βάσω
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Βιβλιοκριτικές: The Tokaido Road. Traveling representation in Edo and Miji Japan / Traganou Jilly, Routledge/Curzon, New York & London, 2004, σ. 270

Άρθρο Περιοδικού 521
Δημιουργός:
Τροβά, Βάσω
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Βιβλιοκριτικές: Η περιπέτεια των κηπουπόλεων. Κοινωνική και περιβαλλοντική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και την Ελλάδα του 20ου αιώνα / Καυκούλα Κική, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007

Άρθρο Περιοδικού 621
Δημιουργός:
Τροβά, Βάσω
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0