Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάπτυξη μεθόδου για την επανάχρηση - ανάπλαση κτιρίων και εκτάσεων σε αστικούς χώρους μέσα από τη μελέτη της Ευρωπαϊκής εμπειρίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 9179
Συγγραφέας:
Μυωφά, Νικολίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εγκαταλελημένες - αδόμητες εκτάσεις στο Δήμο Πειραιά και πολιτική διαχείρισης

Πτυχιακή Εργασία 1952
Συγγραφέας:
Μυωφά, Νικολίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0