Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18106
Συγγραφέας:
Σάντας, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Ψυχολογία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 18040
Συγγραφέας:
Σάντας, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0