Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Νομού Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14390
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διαχείριση υδατικών πόρων του Νομού Τρικάλων

Πτυχιακή Εργασία 18878
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0