Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Στρατηγικές διαχείρισης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για την Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14398
Συγγραφέας:
Πασχάλη, Μαρουλιώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Παραδοσιακή οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώματα του Δήμου Κορθίου Άνδρου

Πτυχιακή Εργασία 14270
Συγγραφέας:
Πασχάλη, Μαρουλιώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0