Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Γνώσεις και αντιλήψεις για τη διατροφή σε σχέση με γεωγραφική μεταβλητότητα και φύλο

Πτυχιακή Εργασία 14847
Συγγραφέας:
Κατσιβέλη, Στέλλα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επίδραση διατροφικών χαρακτηριστικών σε δείκτες ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης μετά από δύο διαφορετικά πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα άνω και κάτω άκρα υγιών αγύμναστων εθελοντών

Μεταπτυχιακή Εργασία 20492
Συγγραφέας:
Κατσιβέλη, Στέλλα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0