Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Χαρτογράφηση θορύβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Περίπτωση μελέτης Δ. Καλλιθέας, Αττική

Πτυχιακή Εργασία 16517
Συγγραφέας:
Καρκαλέτσου, Αγορή Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Χαρτογράφηση της κάλυψης γης της νήσου Κρήτης με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων SENTINEL 2

Μεταπτυχιακή Εργασία 18294
Συγγραφέας:
Καρκαλέτσου, Αγορή Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0