Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αστικοποίηση και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού: εγκαταστάσεις κατοίκησης στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1980-2000

Άρθρο Περιοδικού 653
Δημιουργός:
Χριστοδούλου, Χάρις
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Βιβλιοκριτικές: The globalized city. Economic restructuring and social Polarization in European cities / Moulaert Frank, Rodriguez Arantxa, Swyngedouw Erik (επιμ.), Oxford University Press, Oxford 2003, σ. 279

Άρθρο Περιοδικού 492
Δημιουργός:
Χριστοδούλου, Χάρις
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0