Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. An Integrated Framework for Automated Simulation of SysML Models using DEVS

Επιστημονική Δημοσίευση 15428
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Κάπος, Γεώργιος-Δημήτριος, Σ.
Δαλάκας, Βασίλης
Νικολαΐδη, Μαρία
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2014
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Social media for openness and accountability in the public sector: Cases in the Greek context

Επιστημονική Δημοσίευση 15425
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Σταμάτη, Τέτα
Παπαδόπουλος, Θάνος
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2015
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Βαθμός αποδοχής και χρήσης ΤΠΕ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους

Μεταπτυχιακή Εργασία 17508
Συγγραφέας:
Δεληγιάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Δημιουργία εφαρμογής πωλήσεων και δημοπρασιών προϊόντων γεωργικής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 17947
Συγγραφέας:
Φαφαλιός, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Επέκταση της πλατφόρμας Adamm με έξυπνους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και εξαγωγής χαρακτηριστικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18571
Συγγραφέας:
Ζορμπάς, Νικόλαος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Accommodating EIS UML 2.0 Profile using a standard UML modeling tool

Επιστημονική Δημοσίευση 15209
Δημιουργός:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Νικολαΐδη, Μαρία
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2016-03-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή 4697
Συγγραφέας:
Χατζή, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μηχανισμός πρότασης σύνθετων εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με χρήση ευφυών τεχνικών

Πτυχιακή Εργασία 9580
Συγγραφέας:
Τόπαλη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Προσαρμογή Λογιστικών Πληροφοριακών Σσυστημάτων σε εξελισσόμενες απαιτήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 21927
Συγγραφέας:
Γωγούλη, Αναστασία, Κλεάνθης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αξιολόγηση Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21943
Συγγραφέας:
Γρίβα, Σοφία, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η αφοσίωση του πελάτη και πώς το διαδίκτυο επηρεάζει τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες CRM

Μεταπτυχιακή Εργασία 20322
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος, Γεώργιος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αυτοματοποίηση και μοντελοποίηση διαδικασίας συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

Μεταπτυχιακή Εργασία 20444
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Drone Technology and Data in Research Journalism

Μεταπτυχιακή Εργασία 19502
Συγγραφέας:
Μαρκάτης, Κωνσταντίνος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Μελέτη χρήσης δωρεάν και ελεύθερου/ανοικτού κώδικα λογισμικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 19974
Συγγραφέας:
Κολωνιάρης, Σταύρος Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Αλγόριθμοι και Πληροφοριακά Συστήματα για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και βαθμολόγηση στο τομέα της φορολογίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21353
Συγγραφέας:
Παπαστεργίου, Αθανασία, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Fintech ένα χρήσιμο εργαλείο στον τραπεζικό τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21404
Συγγραφέας:
Στεφανάκης, Γεώργιος, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Σημασιολογικός ιστός: αξιολόγηση εργαλείων συγχώνευσης οντολογιών με πραγματικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 20971
Συγγραφέας:
Νάτσος, Χρήστος, Αχιλλέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Καθαρισμός και εξόρυξη δεδομένων: μια μελέτη περίπτωσης σε ιατρικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 9511
Συγγραφέας:
Ψωμακέλης, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εφαρμογή Μεθόδων Της Διοίκησης Έργων Στο Μάρκετινγκ

Μεταπτυχιακή Εργασία 22386
Συγγραφέας:
Στεφανάκη, Ελευθερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. PSD2 & Open Banking: Ιχνηλατώντας το μέλλον των Συστημάτων Πληρωμών

Μεταπτυχιακή Εργασία 22445
Συγγραφέας:
Κουκλινός, Εμμανουήλ, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0