Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Πρόβλεψη ακμών σε κοινωνικά δίκτυα μεταβαλλόμενα στο χρόνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 16286
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

Πτυχιακή Εργασία 14929
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Κοινωνικές επιστήμες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0