Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη των επιπτώσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στις δυναμικές/περιαστικές περιοχές της υπαίθρου: η περίπτωση της Βόχας του νομού Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15372
Συγγραφέας:
Ουΐλς, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και κοινωνία των πολιτών: η περίπτωση της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15887
Συγγραφέας:
Κοκιοπούλου, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των εφήβων σε μια περιαστική κοινωνία

Μεταπτυχιακή Εργασία 16733
Συγγραφέας:
Κάρλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας ορεινής περιοχής της Ηπείρου και η επίδρασή της στο τοπίο: μελέτη περίπτωσης: τα Τζουμέρκα

Πτυχιακή Εργασία 14785
Συγγραφέας:
Μπριασούλης, Αλέξανδρος Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Γυναικεία απασχόληση και οικονομικοί μετανάστες στην ελληνική ύπαιθρο

Άρθρο Περιοδικού 505
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Αφιέρωμα: Μετανάστευση και αστικός χώρος: επίπεδα και πρακτικές ένταξης - Εισαγωγή

Άρθρο Περιοδικού 568
Δημιουργός:
Βαΐου, Ντίνα
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18582
Συγγραφέας:
Χαϊνάς, Ευάγγελος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ποιοτικά τρόφιμα και ξένο εργατικό δυναμικό: η συμβολή των μεταναστών στα τοπικά παραγωγικά συστήματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18375
Συγγραφέας:
Κογιάννου, Παναγιώτα Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Το φαινόμενο του ρατσισμού και η εκδήλωσή του μέσω των επεισοδίων ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18406
Συγγραφέας:
Ρουσάκη, Ελένη Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης των προσφύγων: το παράδειγμα της Χίου

Πτυχιακή Εργασία 18576
Συγγραφέας:
Ανδρεάδη, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Περιορισμοί και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών σε μια αγροτική περιοχή την εποχή της κρίσης : το παράδειγμα της περιοχής του Αγρινίου

Πτυχιακή Εργασία 19178
Συγγραφέας:
Καραγεώργου, Γεωργία Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Tα χαρακτηριστικά της επιστροφής στην ύπαιθρο: μελετώντας την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

Πτυχιακή Εργασία 14779
Συγγραφέας:
Μπενίση, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η πατριαρχική οικογένεια και η Θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία: συγκρίνοντας την θέση των γηγενών και των αλβανίδων γυναικών

Πτυχιακή Εργασία 17834
Συγγραφέας:
Αμανατίδη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Προσδιορισμός και αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεικτών για την ελληνική ύπαιθρο με τη χρήση σύγχρονων γεωγραφικών εργαλείων

Διδακτορική Διατριβή 20452
Συγγραφέας:
Καστανίδη, Ερασμία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

15. Η ένταξη των μεταναστών στις περιφερειακές αγορές εργασίας στην Ελλάδα και την Ιταλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 19655
Συγγραφέας:
Λιάκου, Στεργιανή Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η Διαχείριση της «μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης» : πεδίο αντιπαράθεσης ή συντονισμένη προσπάθεια

Μεταπτυχιακή Εργασία 21190
Συγγραφέας:
Κατσένιου, Ελένη, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

17. Αθλητισμός και δεύτερη γενιά μεταναστών: Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με τη συμβολή του αθλητισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 21612
Συγγραφέας:
Παντελεήμων, Παναγιώτης, Ζαφείριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Γεωγραφική Ανάλυση της Νόμιμης Μετανάστευσης στην Ελλάδα για τα έτη 2014 έως 2018.

Πτυχιακή Εργασία 21802
Συγγραφέας:
Ριτσώνη, Ελευθερία, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εφαρμοσμένα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Χωρικό Σχεδιασμό Μεταναστευτικής Πολιτικής: Μια Πολυκριτηριακή Ανάλυση για τη Χωροθέτηση Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 22159
Συγγραφέας:
Τσακιρίδη, Αναστασία, Παρίσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Αναζητώντας την "ταυτότητα" του Ελληνισμού στην Νότια Αλβανία

Μεταπτυχιακή Εργασία 20766
Συγγραφέας:
Μπάρκα, Πελαγία Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0