Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμβολή των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας

Πτυχιακή Εργασία 14230
Συγγραφέας:
Μάγκου, Μαρία
Ραυτοπούλου, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Γυναικεία απασχόληση και γονιμότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 1481
Συγγραφέας:
Μάγκου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0