Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πτυχιακή Εργασία 17713
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 1442
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0