Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αξιοποίηση δοευφορικών δεδομένων νυκτερινού φωτισμού σε γεωγραφικές εφαρμογές με χρήση ΣΓΠ

Πτυχιακή Εργασία 14048
Συγγραφέας:
Ανθοπούλου, Φανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων νυχτερινού φωτισμού σε γεωγραφικές εφαρμογές με χρήση ΣΓΠ

Πτυχιακή Εργασία 1387
Συγγραφέας:
Ανθοπούλου, Φανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-02
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0