Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρτοφυλακίου

Πτυχιακή Εργασία 3596
Συγγραφέας:
Σούσου, Άρτεμις
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Καταναλωτική συμπεριφορά σύγχρονου νοικοκυριού στην περιοχή της Αττικής: η περίπτωση των διαρκών αγαθών

Πτυχιακή Εργασία 1282
Συγγραφέας:
Σούσου, Άρτεμις
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0