Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα

Πτυχιακή Εργασία 1245
Συγγραφέας:
Εμμανουηλάκης, Επαμεινώνδας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-21
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου Ζωής εκτροφής σαλιγκαριών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14795
Συγγραφέας:
Εμμανουηλάκης, Επαμεινώνδας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0