Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αξιολόγηση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής παρέμβασης παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης Kinems σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μελέτες περίπτωσης σε δύο ελληνικά σχολεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 16000
Συγγραφέας:
Κουράκλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. H ανάπτυξη της θεωρίας του νου, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργική σκέψη παιδιών προσχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 10711
Συγγραφέας:
Κουράκλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0