Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μελέτη περίπτωσης Δήμου Σερρών

Πτυχιακή Εργασία 10606
Συγγραφέας:
Καρακολίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η περιβαλλοντική σηματοδότηση των προϊόντων. Οι γνώσεις και οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 16617
Συγγραφέας:
Καρακολίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0