Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μοντελοποίηση ασύρματων οπτικών συστημάτων με τη μέθοδο RAY tracing

Μεταπτυχιακή Εργασία 19395
Συγγραφέας:
Στράτογλου, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης

Πτυχιακή Εργασία 10048
Συγγραφέας:
Στράτογλου, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0