Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εξομοίωση [διάφορα]

Φάκελος 1113
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
Πρέπει να δούμε τι θα ψηφιοποιηθεί γιατί υπάρχουν πρότυπα αιτήσεων σε πολλά αντίτυπα

2. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1114
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
268 σ.

3. Εξομοίωση Τμήμα ΟΟΟ Τ-Ω

Φάκελος 1111
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
270 σ.

4. Εξομοίωση Τμήμα ΟΟΟ Τ-Ω

Φάκελος 1112
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
333 σ.

5. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας, Πρόγραμμα Εξομοίωσης, έναρξη 1/3/99 - Δηλώσεις

Φάκελος 1115
Χρονική κάλυψη:
1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
325 σ.

6. Αρχείο Σχολών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Αρχείο 30
Χρονική κάλυψη:
1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
Το αρχείο αποτελείται από 1 σειρά, 2 υποσειρές και 24 φακέλους οι οποίοι περιλαμβάνουν Βιβλία και Φακέλους

7. ΧΑΣΟΟ (2) παρουσίες - εξετάσεις - ορκομωσίες Β' Κύκλος

Φάκελος 1127
Χρονική κάλυψη:
2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
335 σ.

8. Γ' Κύκλος Εξοιμοίωσης Διαιτολογίας

Φάκελος 1128
Χρονική κάλυψη:
2001
Περιγραφή / Μέγεθος:
344 σ. + 3 φακ.

9. Αναγνωρίσεις μαθημάτων ΧΑΣΟΟ

Φάκελος 1126
Χρονική κάλυψη:
1999 - 2001
Περιγραφή / Μέγεθος:
236 σ.

10. ΧΑΣΟΟ (Ε') Φόρμες και κατάλογοι ΧΑΣΟΟ

Φάκελος 1125
Χρονική κάλυψη:
1999 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
189 σ.

11. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1100
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
362 σ.

12. Αιτήσεις εξομοίωσης ΟΟΟ ακ. έτος 1999-2000 έναρξη 12/06/2000

Φάκελος 1101
Χρονική κάλυψη:
2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
427 σ. + 1 φακ.

13. Πρόγραμμα εξομοίωσης

Σειρά 926
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2001
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 2 Υποσειρές σχετικές με το πρόγραμμα εξομοίωσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Τμήμα ΟΟΟ, β. Τμήμα ΕΔΔ

14. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1102
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
344 σ.

15. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1104
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
129 σ.

16. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Δ-Θ

Φάκελος 1109
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
356 σ.

17. Εξομοίωση Τμήμα ΟΟΟ Α-Γ

Φάκελος 1110
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
696 σ.

18. Τμήμα Οικακής Οικονομίας Πρόγραμμα Εξομοίωσης, έναρξη 14/6/99

Φάκελος 1103
Χρονική κάλυψη:
1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
308 σ.

19. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Κ-Λ

Φάκελος 1108
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
674 σ.

20. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Μ-Ο

Φάκελος 1107
Χρονική κάλυψη:
1998 - 1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
518 σ.