Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επιστολές προς τον κ. Σπυρίδωνα Α. Χαροκόπον (αντίγραφα)

Φάκελος 1074
Χρονική κάλυψη:
1912 - 1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.

2. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - Εφημερίς της Κυβερνήσεως (πρωτότυπα ΦΕΚ)

Φάκελος 1063
Χρονική κάλυψη:
1942 - 1963
Περιγραφή / Μέγεθος:
66 σ.

3. Νόμος 1193 - Καταστατικόν, της εν Καλλιθέα (Αθηνών) Χαροκοπείου Σχολής

Φάκελος 1049
Χρονική κάλυψη:
1918
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 σ.