Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

3. Αξιολόγηση της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16162
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Ελένη Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)

4. Μέθοδοι και τεχνικές γεωμορφολογικής χαρτογράφησης: φύλλα χάρτη Γ.Υ.Σ. Κορωπί και Πλάκα (Κλίμακα 1:50.000)

Πτυχιακή Εργασία 4549
Συγγραφέας:
Λιώσης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-26

5. Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης και της σωματικής δραστηριότητας παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Μεταπτυχιακή Εργασία 7046
Συγγραφέας:
Μιχαλόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-26

7. Επιστημονική Επετηρίδα. Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας. Τόμος 1

Ψηφιοποιημένος Τόμος 14756
Ταξιθετικός αριθμός:
EPISTIMONIKI EPETIRIDA-XASOO-TOMOS A

8. Χρήση της φασματικής πληροφορίας του αισθητήρα Hyperion και του οπισθοσκεδαζόμενου σήματος του αισθητήρα Sentinel-1, για τη διαφοροποίηση των ροών λάβας στο ηφαίστειο της Αίτνας (Σικελία).

Μεταπτυχιακή Εργασία 18554
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Γεωλογία

9. Ανίχνευση και αναγνώριση των βλαβών μετά από το σεισμό στις 26/1/2014 και 3/2/2014 στην νήσο Κεφαλονιά με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων PLEIADES

Πτυχιακή Εργασία 18372
Συγγραφέας:
Μανώλης, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Τεχνολογία (Γενικά)

11. Ο ρόλος του Κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και της διατροφής στο 10-ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο: Μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Μεταπτυχιακή Εργασία 15714
Συγγραφέας:
Ντερτιμάνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος

12. Λιπιδαιμικό προφίλ σε σχέση με τον 10 ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: Επιδημιολογική μελέτη Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 15722
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος

13. Διαιτητικές (διατροφικές) συνήθειες ενός δείγματος παιδιών ηλικίας 10 –11 ετών από δύο περιοχές της Κύπρου μία αστική και μία αγροτική

Μεταπτυχιακή Εργασία 2266
Συγγραφέας:
Λαζάρου, Χρυσταλλένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-26

14. Μέτρηση της αντί-φλεγμονώδους ιντερλευκίνης 10 (IL10) σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό (Μελέτη Αττική) και συσχέτιση με διατροφικούς δείκτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 5963
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Αντωνία Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-27

15. Επίδραση μείωσης σωματικού βάρους (έως 10%) στην ινσουλινοευαισθησία

Πτυχιακή Εργασία 8029
Συγγραφέας:
Κατσιάρη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-16

16. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και πως επηρεάζει τη διατροφή παιδιών 10-12 ετών στην Κρήτη

Πτυχιακή Εργασία 6585
Συγγραφέας:
Μακρυγιάννης, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-10

17. Η επίδραση της απώλειας 10% του σωματικού βάρους στους δείκτες του Μεταβολικού Συνδρόμου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4333
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου, Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-30

18. Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση γνώσεων και αντιλήψεων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου παιδιών 10-12 ετών: επιδημιολογική μελέτη

Πτυχιακή Εργασία 17273
Συγγραφέας:
Κορδόνη, Μαρία Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος

19. Διαδικτυακή απεικόνιση των 10 σπουδαιότερων μαχών στην Μεσαιωνική περίοδο 1000-1500 μ.Χ.

Πτυχιακή Εργασία 10286
Συγγραφέας:
Νάστος, Αριστείδης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-10