Επισκόπηση της πορείας των Βλάχικων πληθυσμών του Ελληνικού κράτους και η σύγχρονη συνέχεια

Πτυχιακή Εργασία 9818
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επισκόπηση της πορείας των Βλάχικων πληθυσμών του Ελληνικού κράτους και η σύγχρονη συνέχεια
Συγγραφέας:
Τάταρης, Θεόδωρος
Περίληψη:
Η εργασία χωρίζεται σε δύο κυρίως μέρη. Στο πρώτο, όπου θα παρουσιαστούν οι θεωρίες για την προέλευση των βλάχων και της βλάχικης γλώσσας, αλλά και πληροφορίες για τις “ενδογενείς” διαφοροποιήσεις στους ίδιους τους βλάχικους πληθυσμούς. Σε αυτό το πρώτο μέρος επίσης θα υπάρξει και αναφορά στην ιστορία του λεγόμενου κουτσοβλάχικου ζητήματος, της διεκδίκησης δηλαδή αυτών των πληθυσμών κατά τη συγκρότηση των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια.
Έχοντας λοιπόν παρουσιάσει όψεις της ιστορικής και της κοινωνικής εξέλιξης των Βλάχων στο ελληνικό κράτος, στο δεύτερο μέρος η ανάλυση θα εστιαστεί στη σημερινή πραγματικότητα, στην παρουσίαση των δεδομένων του ερωτηματολογίου δηλαδή. Πιο συγκεκριμένα, αφού πρώτα αναλυθεί το σκεπτικό και ο τρόπος δόμησης του ερωτηματολογίου, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης των απαντήσεων και, τέλος, τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μικρή αυτή έρευνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αρομάνοι - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Καλαμπάκα
Αρομάνοι - Πολιτική και διακυβέρνηση
Αρομάνοι - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Καλομοίρα
Κουτσοβλάχοι - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός) - Καλομοίρα
Περιγραφή:
88 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0