Η πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας & η επίδραση της στους μαθητές του δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 9592 162 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας & η επίδραση της στους μαθητές του δημοτικού σχολείου
Συγγραφέας:
Λυμπέρη, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά στην έρευνα για την πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας και την επίδρασή της στα παιδιά δημοτικού σχολείου. Εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΜΠΣ) «Εκπαίδευση & Πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Για τις ανάγκες της εργασίας, διενεργήθηκε δευτερογενής έρευνα, σχετικά με την υπάρχουσα πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας, όσο και πρωτογενής σχετικά με την επήρειά της στους μαθητές δημοτικού σχολείου. Στην πρωτογενή, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμοιράστηκε σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης τριών δημοτικών σχολείων.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, και αναφορικά με τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’, γνωρίζουν στοιχεία τόσο για την άυλη όσο και για την υλική πολιτιστική κληρονομιά. Επιπροσθέτως, το σχολείο δείχνει να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην διατήρηση της άυλης ενώ για την υλική πολιτιστική κληρονομιά σημαντικό ρόλο έχει και το οικογενειακό περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Πάτρα
Περιγραφή:
81 σ. : διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, limperi_vasiliki.pdf