Μηχανισμός πρότασης σύνθετων εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με χρήση ευφυών τεχνικών

Πτυχιακή Εργασία 9580 103 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μηχανισμός πρότασης σύνθετων εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με χρήση ευφυών τεχνικών
Συγγραφέας:
Τόπαλη, Δέσποινα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναδειχθεί ως ένα νέο πρότυπο για την καθημερινή επικοινωνία, καθώς και για τη συνεργασία εντός των οργανισμών. Οι συμμετέχοντες σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όχι μόνο ανταλλάσσουν πληροφορίες, αλλά επικαλούνται επίσης εξωτερικές εφαρμογές με τη μορφή των gadgets. Προκειμένου να παραχθεί σύνθετη λειτουργικότητα ο συνδυασμός διαφορετικών gadgets είναι απαραίτητος.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη σύνθεση και πρόταση gadgets σε κοινωνικά δίκτυα ή άλλα δυναμικά συστήματα, με χρήση ευφυών τεχνικών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η προσφορά σύνθετης λειτουργικότητας στους χρήστες, χωρίς την υποχρέωση εκ μέρους τους να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα απαιτούμενα gadgets και τον τρόπο με τον οποίον αυτά πρέπει να συνδυαστούν.
Αρχικά, μελετήθηκαν οι τεχνολογίες και προτάσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί για την αυτοματοποιημένη σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση μηχανισμών που συνθέτουν δυναμικά λειτουργικότητα διαφορετικών εφαρμογών.
Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί για την παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται τα gadgets και πως αυτά μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. Αφού καταγράφηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του έργου.
Για την εφαρμογή του μηχανισμού υλοποιήθηκαν σενάρια χρήσης εντός και εκτός του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι περιπτώσεις που αφορούν στην αίτηση για Κάρτα Σίτισης ενός φοιτητή, στην αίτηση Αποφοίτησης καθώς και σε ένα παράδειγμα εκτός κοινωνικού δικτύου, στην καταβολή εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Κοινωνικά δίκτυα
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Ακαδημαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (Unity)
Λέξεις-κλειδιά:
Unity, κοινωνικά δίκτυα, ακαδημαϊκή κοινότητα, εφαρμογές
Περιγραφή:
86 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0