Επίδραση των διατροφικών προτύπων, της κατανάλωσης πρωινού γεύματος και της κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής τις βραδινές ώρες σε δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης υγιών ατόμων

Πτυχιακή Εργασία 9172
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση των διατροφικών προτύπων, της κατανάλωσης πρωινού γεύματος και της κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής τις βραδινές ώρες σε δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης υγιών ατόμων
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου, Διαμάντω
Περίληψη:
Ο αριθμός των μελετών που εξετάζουν τη σχέση των διατροφικών προτύπων με την αγγειακή λειτουργία είναι μικρός. Ακόμη, μολονότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που συνδέουν το πρωινό και το βραδινό με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, η επίδραση των γευμάτων αυτών στα αγγεία παραμένει άγνωστη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση των διατροφικών προτύπων, της κατανάλωσης πρωινού γεύματος, καθώς και της κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής τις βραδινές ώρες στην ενδοθηλιακή λειτουργία, την αρτηριακή σκληρία, την περιφερική και αορτική πίεση και το πάχος του έσω χιτώνα της καρωτίδας υγιών ατόμων. Στους συμμετέχοντες έγινε μέτρηση των δεικτών FMD, PWV, κεντρική συστολική πίεση, κεντρική διαστολική πίεση και AIX με τη βοήθεια υπερήχων. Η συλλογή των διατροφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τριημέρου ημερολογίου καταγραφής τροφίμων και η διατροφική πρόσληψη αναλύθηκε σε επίπεδο ομάδων τροφίμων. Για τον προσδιορισμό των διατροφικών προτύπων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PCA. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψαν τέσσερα διατροφικά πρότυπα. Ένα πρότυπο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατανάλωση καφέ και αλκοόλ και χαμηλή κατανάλωση τσαγιού σχετίστηκε θετικά με το δείκτη ΑΙx και αρνητικά με την αορτική διαστολική πίεση. Ακόμη, ένα διατροφικό πρότυπο πλούσιο σε ψάρια, θαλασσινά, ελαιόλαδο, φρούτα, χυμούς, λαχανικά, όσπρια και πατάτες σχετίστηκε θετικά με το δείκτη ΙΜΤ. Η κατανάλωση πρωινού και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφής τις βραδινές ώρες δε σχετίστηκαν με κάποιον από τους δείκτες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Πρωϊνό - Υγιειονολογικές απόψεις
Δείπνο - Υγιειονολογικές απόψεις
Αρτηριοσκλήρωση
Περιγραφή:
78 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0