Επίδραση χορήγησης βιοδραστικών κλασμάτων ελαιολάδου σε δείκτες οξειδωτικού στρες υπερχοληστερολαιμικών κουνελιών

Πτυχιακή Εργασία 9129
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση χορήγησης βιοδραστικών κλασμάτων ελαιολάδου σε δείκτες οξειδωτικού στρες υπερχοληστερολαιμικών κουνελιών
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ
Περίληψη:
Η αθηροσκλήρωση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος η οποία προσβάλλει όλα τα αγγεία του σώματος και κυρίως τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ελαστικές αρτηρίες. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κλινική έκφραση της προχωρημένης αθηροσκλήρωσης, αποτελούν μία από τις κυρίαρχες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Το οξειδωτικό στρες μαζί με τη φλεγμονή και τη θρόμβωση, αποτελούν τους τρεις κεντρικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της αθηροσκλήρωσης.
Βασιζόμενοι σε πλήθος επιδημιολογικών, κλινικών και in vitro μελετών σχετικά με τις ευεργετικές συνέπειες του ελαιολάδου στην κλινική βελτίωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω αναστολής ή/και υποστροφής της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης, δημιουργήσαμε ένα λειτουργικό τρόφιμο, το οποίο αποτελεί απλό γιαούρτι του εμπορίου 2% λιπαρών εμπλουτισμένο με εκχύλισμα υδατικών αποβλήτων ελαιουργίας (OMWW) πλούσιο σε βιολογικώς δραστικά λιποειδή (BAL) και εξετάσαμε την ικανότητα του να αναστέλλει και να υποστρέφει την ανάπτυξη των αθηρωματικών πλακών σε μοντέλο αθηροσκλήρωσης κουνελιών. Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν το οξειδωτικό στρες είναι ένας από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων το συγκεκριμένο τρόφιμο ασκεί τη βιολογική του δράση του, προσδιορίσαμε στον ορό και στους ιστούς των κουνελιών τους δείκτες λιποειδικής υπεροξείδωσηςTBARS.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων για το πείραμα της αναστολής αποκάλυψε ότι το λειτουργικό τρόφιμο που χρησιμοποιήσαμε είχε ως αποτέλεσμα μικρότερες τιμές TBARS στους νεφρούς και στο ήπαρ των κουνελιών που το κατανάλωναν σε σχέση με εκείνα που κατανάλωναν την αθηρογονική δίαιτα, κατά 61,4% και 24,3% αντίστοιχα. Επιπλέον, στην ομάδα αυτή παρατηρήθηκε μειωμένο μέγιστο πάχος αθηρωματικών πλακών κατά 54,3% σε σχέση με την ομάδα Α. Στο πείραμα της υποστροφής, η κατανάλωση του απλού γιαουρτιού οδήγησε σε μειωμένες τιμές TBARS στο ορό στο τέλος της παρέμβασης κατά 49,7% σε σχέση με την ομάδα που κατανάλωνε την κουνελοτροφή. Τέλος, η κατανάλωση του εμπλουτισμένου με BAL γιαουρτιού οδήγησε σε μικρότερο μέσο πάχος αθηρωματικών πλακών κατά 31,9% σε σύγκριση με την κατανάλωση του απλού γιαουρτιού. Το εμπλουτισμένο με BAL γιαούρτι φαίνεται να αναστέλλει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης σε υπερχοληστερολαιμικά κουνέλια και πιθανόν αυτή η βιολογική δράση να επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του οξειδωτικού στρες στους ιστούς των ζώων. Παρόλα αυτά, η ικανότητα του τροφίμου να υποστρέφει τη διαδικασία της αθηροσκλήρωσης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αρτηριοσκλήρωση
Οξειδωτικό στρες
Ελαιόλαδο - Υγιειονολογικές απόψεις
Περιγραφή:
173 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0