Εκτίμηση της συσχέτισης των διαιτητικών συνηθειών με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος: επιδημιολογική μελέτη ασθενών - μαρτύρων

Μεταπτυχιακή Εργασία 9074 412 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της συσχέτισης των διαιτητικών συνηθειών με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος: επιδημιολογική μελέτη ασθενών - μαρτύρων
Συγγραφέας:
Τιλελή, Ναυσικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) είναι μια κλινικοπαθολογική οντότητα με ευρύ ιστολογικό φάσμα, η οποία περιλαμβάνει την απλή στεάτωση και την στεατοηπατίτιδα. Οι διατροφικές συνήθειες φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξή της.
Σκοπός: Να διερευνηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στην διαιτητική πρόσληψη μακροθρεπτικών, μικροθρεπτικών και άλλων συστατικών της δίαιτας και την παρουσία της NAFLD.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 31 ασθενείς με NAFLD και 30 υγιείς μάρτυρες ταιριασμένοι ένας προς έναν ως προς το φύλο και την ηλικία. Σε όλους τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε καταγραφή του ατομικού ιστορικού, εκτίμηση ανθρωπομετρικών παραμέτρων, ανάλυση σύστασης σώματος, αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης μέσω τριήμερων ανακλήσεων εικοσιτετραώρου, αξιολόγηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας μέσω ερωτηματολογίου και βηματομετρητών, καθώς και βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις.
Αποτελέσματα: Μεταξύ των εθελοντών με NAFLD και των μαρτύρων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον Δείκτη Μάζας Σώματος, την περιφέρεια μέσης και τον λόγο της περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίων, καθώς και στα ποσοστά σπλαγχνικού λίπους και λίπους κορμού, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν έναν μεγαλύτερο βαθμό κεντρικού τύπου παχυσαρκίας. Επίσης, σημαντικά μειωμένη ενασχόληση με σωματική δραστηριότητα μέτριας και υψηλής έντασης είχαν τα άτομα με NAFLD, σε σχέση με τους μάρτυρες. Από τα κλινικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερες ήταν οι τιμές στα άτομα με NAFLD σε σχέση με τα υγιή άτομα, για την διαστολική πίεση, την ινσουλίνη, τον δείκτη HOMA-IR, την LDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, ενώ μικρότερη ήταν η τιμή για την HDL χοληστερόλη. Όσον αφορά στην ημερήσια διαιτητική πρόσληψη διαφόρων θρεπτικών συστατικών, αυτή φάνηκε να είναι μεγαλύτερη στους εθελοντές με NAFLD συγκριτικά με τους μάρτυρες, μόνο για το λινελαϊκό οξύ, το α-λινολενικό οξύ και την βιταμίνη D, και μικρότερη για το αλκοόλ και το σελήνιο. Η πρόσληψη λίπους (%) αναδείχθηκε ως επιβαρυντικός παράγοντας για τη νόσο (OR=1,156, 95%CI = 1,006-1,330), λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς συγχιτικούς παράγοντες. Στο ίδιο υπόδειγμα το σπλαγχνικό λίπος φάνηκε να αποτελεί επίσης επιβαρυντικό παράγοντα για τη νόσο (OR=1,212, 95%CI = 1,001-1,467).
Συμπεράσματα-Συζήτηση: Η αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης λίπους φάνηκε να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την παρουσία της NAFLD, και η κεντρικού τύπου παχυσαρκία αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο. Ωστόσο, απαιτείται επιβεβαιώση των αποτελεσμάτων αυτών και από άλλες επιδημιολογικές μελέτες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Non-alcoholic fatty liver disease
Ήπαρ - Ασθένειες
Liver - Diseases
Περιγραφή:
126 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Titeli_Nafsika.pdf