Ανάπτυξη ενός λειτουργικού οδηγού για τη Δ' τάξη του δημοτικού σχολείου σε θέματα διατροφής και άσκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 8880 265 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη ενός λειτουργικού οδηγού για τη Δ' τάξη του δημοτικού σχολείου σε θέματα διατροφής και άσκησης
Συγγραφέας:
Κατσουνώτου, Όλγα
Περίληψη:
«Υγεία θεωρείται η κατάσταση πλήρους φυσικής, νοητικής και
Ψυχικής υγείας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.»
Τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζουν τα παιδιά στη σύγχρονη κοινωνία κάνουν επιτακτική την ανάγκη για επιμόρφωση των ατόμων στα θέματα που αφορούν την υγεία.
Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να επηρεάσει τα παιδιά, τα οποία φοιτούν σε μια ηλικία που επιτρέπει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους, μέσω των διαφόρων μαθημάτων και μεθόδων διδασκαλίας.
Τα σχολεία προαγωγής υγείας στοχεύουν στη διατροφική αγωγή, φυσική αγωγή, υπηρεσίες υγείας και διατροφής, υπηρεσίες καθοδήγησης ψυχολογικής και κοινωνικής, σχολικό περιβάλλον, προαγωγή υγείας προσωπικού, συνεργασία με οικογένεια και κοινότητα.
Σε σχολεία όπου έχουν «πειραματικά» εφαρμοστεί προγράμματα διατροφικής αγωγής, έχουν διαπιστωθεί θετικές επιδράσεις στον γνωσιολογικό τομέα αλλά και στις στάσεις-συνήθειες των παιδιών.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα διατροφής και άσκησης για τη Δ΄ τάξη δημοτικού σχολείου, η οργάνωση μιας σύντομης παρέμβασης και η αξιολόγηση των επιδράσεων της παρέμβασης αυτής.
Από τα αποτελέσματα έχει φανεί ότι έστω και στο σύντομο χρονικό διάστημα της παρέμβασης οι γνώσεις των παιδιών έχουν ενισχυθεί, υπήρξαν μεταβολές στις επιλογές των παιδιών σε πιο υγιή σνακ, αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών που παίρνουν πρόγευμα ή καταναλώνουν φρούτο, ενώ υπήρξε και μεταβολή στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Αγωγή υγείας - Παιδιά
Health education - Children
Διατροφή
Nutrition
Άσκηση
Exercise
Περιγραφή:
82 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KATSOYNOTOY O.-EDD-2004.pdf

111 MB