Επίδραση της υψηλής έντασης άσκησης στην τριγλυκεριδαιμία νηστείας σε υγιείς άνδρες

Πτυχιακή Εργασία 8845 334 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της υψηλής έντασης άσκησης στην τριγλυκεριδαιμία νηστείας σε υγιείς άνδρες
Συγγραφέας:
Σκλαβενίτη, Δήμητρα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων πλάσματος αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών ασθενειών. Η ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται από την αερόβια άσκηση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων νηστείας, μέσω αύξησης του ρυθμού κάθαρσης ή μείωσης του ρυθμού έκκρισης των VLDL-TG .
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετήσει εάν η άσκηση υψηλής έντασης είναι ικανή να μειώσει τα επίπεδα των ολικών και VLDL τριγλυκεριδίων, καθώς και άλλων μεταβλητών στο στάδιο νηστείας, 14 και 48 ώρες μετά την άσκηση.
Μέθοδοι: Στην μελέτη έλαβαν μέρος οκτώ άντρες (23,6±6.1 ετών, Δ.Μ.Σ: 23,1±2,2 kg/m²). Οι εθελοντές ολοκλήρωσαν 3 δοκιμασίες με τυχαία σειρά: παρέμβαση ελέγχου και δύο παρεμβάσεις άσκησης υψηλής έντασης. Την επόμενη μέρα από την παρέμβαση ελέγχου και την μία παρέμβαση άσκησης (14 ώρες μετά) και δύο μέρες μετά από την άλλη παρέμβαση άσκησης (48 ώρες μετά) και μετά από 12ωρη νηστεία έγινε λήψη δειγμάτων αίματος για 6 ώρες, στους χρόνους 0h, 15 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h.
Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με την παρέμβαση ελέγχου (0,36±0,16 mmol/L) , η άσκηση μείωσε τα VLDL-TG 14 ώρες μετά (0,29±0,13 mmol/L, p=0,02) αλλά όχι 48 ώρες μετά (0,33±0,14 mmol/L, p=0,354). Τα ολικά τριγλυκερίδια δεν μειώθηκαν ούτε 14 ώρες μετά από την άσκηση (0,60±0,16 mmol/L, p=0,096), ούτε 48 ώρες μετά (0,70±0,18 mmol/L, p=0,661), σε σύγκριση με την παρέμβαση ελέγχου (0,67±0,19 mmol/L). Συζήτηση: Η άσκηση υψηλής έντασης, που προκαλεί χαμηλό ενεργειακό έλλειμμα ~1,2 MJ, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των VLDL-TG 14 ώρες μετά την άσκηση, αλλά όχι 48 ώρες μετά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Τριγλυκερίδια
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Περιγραφή:
49 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0