Ο ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση των γυναικείων καταναλωτικών προτιμήσεων

Πτυχιακή Εργασία 8664 248 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση των γυναικείων καταναλωτικών προτιμήσεων
Συγγραφέας:
Αντωνάκη, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να προσδιορισθεί ο ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση των γυναικείων καταναλωτικών προτιμήσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σε 150 γυναίκες καταναλώτριες της Αττικής οι οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που ανταποκρινόταν σε ένα μεγάλο κοινωνικό και αγοραστικό εύρος προτιμήσεων όσον αφορά τις διαφημίσεις. Για την εμπειρική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικής παλινδρόμησης όπου συμπεριλήφθησαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές i) δημογραφικοί παράγοντες και ii) κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Τα κύρια συμπεράσματα από την μελέτη αυτή είναι πως το αν οι ερωτώμενες πιστεύουν πως οι γυναίκες επηρεάζονται από τις διαφημίσεις, εξαρτάται από το ρόλο που αποδίδεται στο γυναικείο φύλο στις διαφημίσεις που παρακολουθούν. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η ηλικία κ το εισόδημα επηρεάζουν την επιθυμία να θέλουν οι ερωτώμενες να «μοιάσουν» στο πρόσωπο της διαφήμισης, η μεν ηλικία αρνητικά και το δε εισόδημα θετικά. Τέλος, παρατηρήθηκε πως όσο η ηλικία αυξάνεται, οι γυναίκες είναι πιθανότερο να προτιμούν να αποδίδεται ο ρόλος της εργαζόμενης γυναίκας στις διαφημίσεις. Από τη μελέτη του θέματος αυτού, προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με ένα σύγχρονο και φλέγον θέμα της εποχής που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και κατά καιρούς έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους γυναικείους και φεμινιστικούς κύκλους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Λοιπά Θέματα:
Διαφήμιση
Καταναλωτική συμπεριφορά
Διαφήμιση και γυναίκες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαφήμιση, καταναλωτική συμπεριφορά, γυναίκες
Περιγραφή:
79 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0