Ανασταλτικοί παράγοντες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων στον οικιακό τομέα

Πτυχιακή Εργασία 8528 460 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανασταλτικοί παράγοντες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων στον οικιακό τομέα
Συγγραφέας:
Μάρκου, Βασιλική, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον οικιακό τομέα στην Ελλάδα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρικές μελέτες δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο το όποιο διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2012 σε κατοίκους του δήμο Αμυνταίου Φλώρινας. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών, γραμμικών και ισομερών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθεί η υπάρχουσα ενεργειακή κατάσταση, να εκτιμηθούν τα μέτρα που έχουν λάβει ήδη οι καταναλωτές για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και να εκτιμηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους διάφορους ανασταλτικούς παράγοντες εξοικονόμησης ενέργειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα των καταναλωτών αλλά και τα χαρακτηριστικά τις κατοικίας καθώς και οι διάφορες γνώσεις για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι κατάλληλες για να εξηγήσουν τις διαφορές προς τους ανασταλτικούς παράγοντες εξοικονόμησης ενέργειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Energy conservation
Νοικοκυριά - Κατανάλωση ενέργειας
Households - Energy consumption
Οικιακή οικονομία - Ελλάδα - Φλώρινα (Νομός)
Home economics - Greece - Florina (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Εξοικονόμιση ενέργειας, νοικοκυριά, ανασταλτικοί παράγοντες
Περιγραφή:
141 σ.: εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

, Markou_Vasiliki.pdf