Διαχείριση γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την παραγωγή τους με έμφαση στις επιστροφές

Πτυχιακή Εργασία 8519 400 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την παραγωγή τους με έμφαση στις επιστροφές
Συγγραφέας:
Σκούπρα, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο τρόπος διαχείρισης των γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την παραγωγή τους με έμφαση στις επιστροφές. Σκοπός ήταν η κατανόηση βασικών εννοιών-λειτουργιών των logistics και η εφαρμογή των εννοιών αυτών στις εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα, με τη διανομή ερωτηματολογίου σε 19 μεγάλες εταιρείες της χώρας.
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα και το δεύτερο κεφάλαιο μιλά για τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics), όπου ως Logistics ορίζεται η φυσική ροή των προϊόντων και των πληροφοριών από την παραγωγική μονάδα ως τον τελικό καταναλωτή. Τα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται στην Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (Reverse Logistics) και στην Πράσινη εφοδιαστική (Green Logistics). Όσον αφορά τα Reverse Logistics ορίζεται η πορεία των προϊόντων από τον πελάτη - καταναλωτή στο εργοστάσιο και στη συνέχεια στην αποθήκη, ενώ ο όρος των Green Logistics υποδηλώνει ένα βαθμό σωστής οργάνωσης, ορθολογικής διαχείρισης και αποτελεσματικού ελέγχου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Έπειτα γίνεται λόγος για την συσκευασία των γαλακτοκομικών προϊόντων, τι υλικά χρησιμοποιούνται περισσότερο, τα υπέρ και τα κατά των υλικών αυτών. Και τέλος αναφέρεται η χρήση των υπηρεσιών τρίτων (3PL), τα οφέλη από την χρήση τους.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι τα ακόλουθα: τα υλικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι η φιάλη pet και η σύνθετη χάρτινη συσκευασία. Επηρεάζονται οι καταναλωτές από την συσκευασία του προϊόντος. Τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή των προϊόντων από τους καταναλωτές είναι η συσκευασία-εμφάνιση, τιμή. Η χρήση υπηρεσιών τρίτων και ειδικών πληροφοριακών συστημάτων οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας και τέλος τα logistics παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των εταιρειών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Λοιπά Θέματα:
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Εφοδιαστική
Γάλα - Βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Γαλακτοκομικά προϊόντα, διαχείριση, διανομή, επιστροφές, εφοδιαστική αλυσίδα
Περιγραφή:
132 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Skoupra.pdf