Αλληλεπιδράσεις διατροφικών προτύπων και πολυμορφισμών γονιδίων σε μη διαβητικούς ενήλικες

Μεταπτυχιακή Εργασία 8508 123 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπιδράσεις διατροφικών προτύπων και πολυμορφισμών γονιδίων σε μη διαβητικούς ενήλικες
Συγγραφέας:
Καριακλή, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Οι επιπτώσεις της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών απεικονίζονται στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ινσουλινοναντίστασης και ΣΔ 2. Η μη φυσιολογική συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της γενετικής προδιάθεσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Σκοπός είναι η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των πολυμορφισμών rs4607517 κοντά στο γονίδιο GCΚ και ο rs11708067 κοντά στο γονίδιο ADCY5, που εμπλέκονται στην αύξηση της γλυκόζης νηστείας, με το διατροφικό σκορ υιοθέτησης ή όχι υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στα επίπεδα γλυκόζης νηστείας σε μη διαβητικούς ενήλικες. Σε 598 μη διαβητικούς ενήλικες έγινε διατροφική αξιολόγηση. Με «εκ των προτέρων» ανάλυση προέκυψε διατροφικό πρότυπο με υγιεινές και μη υγιεινές ομάδες τροφίμων. Η υιοθέτηση ή όχι υγιεινών διατροφικών συνηθειών αξιολογήθηκε με το διατροφικό σκορ. Η γονοτύπηση πραγματοποιήθηκε με τις μικροσυστοιχίες DNA. Η αύξηση του διατροφικού σκορ κατά 1 μονάδα τείνει να μειώσει τη γλυκόζης νηστείας (p>0.05). Για τον πολυμορφισμό rs4607517: Με ένα αντίγραφο του αλληλόμορφου κινδύνου Α, η γλυκόζη νηστείας είναι κατά 0,3202 mmol/l υψηλότερη, συγκριτικά με το φυσιολογικό αλληλόμορφο G (p<0,05). Για τον πολυμορφισμό rs11708067: Με ένα αντίγραφο του αλληλόμορφου κινδύνου Α, η γλυκόζη νηστείας είναι κατά 0,3373 mmol/l υψηλότερη, συγκριτικά με το φυσιολογικό αλληλόμορφο G (p<0,05). Για την αλληλεπίδραση του διατροφικού σκορ με την παρουσία ενός αλληλόμορφου κινδύνου: αύξηση διατροφικού σκορ κατά 1 μονάδα οδηγεί σε μείωση της γλυκόζης νηστείας κατά 0,0209 mmol/l (p<0,05) για τον πολυμορφισμό rs4607517 και κατά 0,0237 mmol/l (p<0,05) για τον πολυμορφισμό rs11708067. Τα άτομα που υιοθετούν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του γενετικού τους υποβάθρου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Ινσουλινοαντίσταση
Σακχαρώδης διαβήτης
Περιγραφή:
107 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Katiakli_Vasiliki.pdf