Η πρόκληση αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο Δημοτικό σχολείο χρησιμοποιώντας στρατηγικές τους μάρκετινγκ στην εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 8457
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πρόκληση αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο Δημοτικό σχολείο χρησιμοποιώντας στρατηγικές τους μάρκετινγκ στην εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Διαμάντης, Δημήτριος
Περίληψη:
Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο δημοτικό Δημόσιο σχολείο αποτελεί τον πυρήνα της ποιοτικής εκπαίδευσης. Κάθε επιχειρούμενος προγραμματισμός για την εκπαίδευση απορρέει από την εισαγωγή των εννοιών της ποιότητας και του Μάρκετινγκ, ως μέσο για την «αναβάθμισή» της. Αφετηρία στην παρούσα μελέτη θα αποτελέσει ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού έργου, μέσα στα δημόσια Δημοτικά σχολεία, ο οποίος αξιολογείται και οριοθετείται, μέσω της αλληλεπίδρασης των τριών δυνάμεων: του εκπαιδευτικού, του μαθητή και της οικογένειας.
Μάρκετινγκ στην Εκπαίδευση ή Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ Εκπαίδευσης (στην αγγλική προσφιλέστερος όρος είναι Educational Marketing) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή μια ή περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες με συντονισμένες μεθόδους διακρίνουν, προβλέπουν και ικανοποιούν τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και προπαντός τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες τους με τρόπο επωφελή και αποδοτικό γι’ αυτούς και για το κοινωνικό σύνολο. (Kotler & Fox 1995), (Τόκας 2005)Στο πλαίαιο της παρούσας μελέτης θα διεξαχθεί ποσοτική έρευνα που αφορά στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και τη στάση που έχουν σε ό,τι αφορά στο Μάρκετινγκ ως μέσο αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μάρκετινγκ
Marketing
Διοίκηση ποιότητας
Quality management
Education - Greece
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Μάρκετινγκ
Education, Primary - Marketing
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Περιγραφή:
178 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0