Κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους καταναλωτές

Μεταπτυχιακή Εργασία 8304 330 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους καταναλωτές
Συγγραφέας:
Σκούπρα, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο τα τελευταία χρόνια, τον οδήγησε στην αναζήτηση χρήσης νέων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πλανήτη. Συνεπώς, η συγκεκριμένη έρευνα μελετά i) τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων (υπαρχόντων και μελλοντικών) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ii) τους παράγοντες που καθιστούν την χρήση των ΑΠΕ «απαραίτητη» καθώς συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, iii) και τους παράγοντες αυτούς που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην αιολική και ηλιακή ενέργεια. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε σε δειγματοληπτική έρευνα 396 καταναλωτών το 2013. Τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και την εκτίμηση των παλινδρομήσεων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και της μέγιστης πιθανοφάνειας. Από τις παλινδρομήσεις προέκυψε ότι i) υπάρχει κοινωνική αποδοχή των υπαρχόντων εγκαταστάσεων των ΑΠΕ όταν δεν βρίσκονται κοντά στην κατοικία τους «σύνδρομο NIMBY» ii) σημαντικός παράγοντας για την αποδοχή των μελλοντικών εγκαταστάσεων εκτιμήθηκε το είδος των υπαρχόντων εγκαταστάσεων των ΑΠΕ iii) σημαντικός παράγοντας για τη συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων εκτιμήθηκε η ανησυχία των καταναλωτών για το περιβάλλον και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα iv) σημαντικός παράγοντας σχετικά με την στάση απέναντι στην αιολική και ηλιακή ενέργεια προέκυψε αυτός της δυνατότητας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Λοιπά Θέματα:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Renewable energy sources - Social aspects - Greece
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Sustainable development - Greece
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποδοχή, καταναλωτές
Περιγραφή:
129 σ. : διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0