Η δράση τροφίμων με διαφορετικό γλυκαιμικό δείκτη και περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες στα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης αίματος

Πτυχιακή Εργασία 8279 518 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δράση τροφίμων με διαφορετικό γλυκαιμικό δείκτη και περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες στα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης αίματος
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντοπούλου, Μαρία Άννα
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης τροφίμων
διαφορετικού γλυκαιμικού δείκτη και περιεχομένου φυτικών ινών, στη γλυκόζη νηστείας και στα επίπεδα της ινσουλίνης, σε έφηβες κοπέλες. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην έρευνα
έλαβαν μέρος συνολικά 48 υγιείς έφηβες, ηλικίας 12-16 ετών οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η Ομάδα Παρέμβασης (ΟΠ) ακολούθησε μια χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και
υψηλού περιεχομένου φυτικών ινών δίαιτα, ενώ η Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) μια υψηλού
γλυκαιμικού δείκτη και χαμηλού περιεχομένου φυτικών ινών δίαιτα, για 5 διαδοχικές
εβδομάδες. Οι διαφορές στον γλυκαιμικό δείκτη μεταξύ των δύο διαιτών επιτεύχθηκαν
κυρίως μεταβάλλοντας τη σύσταση των αμυλούχων τροφίμων, καθώς και
συμπεριλαμβάνοντας ένα πρότυπο μπισκότο πλούσιο σε β-γλυκάνες και χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη συμπληρωματικά για τη χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και υψηλού
περιεχομένου φυτικών ινών δίαιτα. Πριν από την έναρξη της παρέμβασης
πραγματοποιήθηκαν φυσική εξέταση, σωματομετρήσεις, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, της γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας και τέλος καταγράφηκε ιατρικό ιστορικό. Η
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης έγινε μετά το πέρας των 5
εβδομάδων της παρέμβασης με επανάληψη των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά
την έναρξη της μελέτης. Εκτιμήθηκαν αλλαγές σε ανθρωπομετρικούς δείκτες (ΔΜΣ, %
σωματικό λίπος, περιφέρεια μέσης), στη γλυκόζη νηστείας και στα επίπεδα της ινσουλίνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό παρακολούθησης των διαιτολογικών συνεδριών ήταν
98,4%. Ο γλυκαιμικός δείκτης της δίαιτας δεν φάνηκε να άλλαξε για καμία από τις δυο
ομάδες, αλλά μετά την παρέμβαση, η ΟΠ κατάφερε σε σύγκριση με την ΟΕ να σημειώσει
στατιστικά σημαντικά υψηλότερη διαιτητική πρόσληψη στις υδατοδιαλυτές (3,10±1,3g
έναντι 0,25±0,15 g, p=0,001), τις μη υδατοδιαλυτές (5,8±6,3g έναντι 1,4±0,9 g, p=0,020)
και ολικές φυτικές ίνες (15,6±8,2 g έναντι 8,1±1,4, p=0,026). Επιπλέον, η ΟΠ σημείωσε
μείωση της συστολικής πίεσης (p=0,001), ενώ και οι δυο ομάδες παρουσίασαν μείωση της
περιφέρειας μέσης (ΟΠ: p=0,013; ΟΕ: p=0,009). Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων για τις τιμές της γλυκόζη νηστείας πριν και μετά την
παρέμβαση, ενώ καμία από τις δύο ομάδες δεν φάνηκε να μετέβαλε στατιστικά σημαντικά
τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας της.. Ωστόσο, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά της μέσης τιμής της ινσουλίνης μεταξύ των δυο ομάδων, μετά την ολοκλήρωση
της παρέμβασης παρόλο που οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά στα
5
επίπεδα της ινσουλίνης πριν την παρέμβαση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βάσει των
αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, η κατανάλωση ενός υγιεινού σνακ πλούσιου σε β-
γλυκάνες και χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη από υγιείς έφηβες, στα πλαίσια ενός
προγράμματος διατροφικής παρέμβασης χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, υψηλού
περιεχομένου σε φυτικές ίνες, διάρκειας 5 εβδομάδων, δεν φάνηκε να επηρεάζει
στατιστικά σημαντικά το μεταβολισμό της γλυκόζης. Ωστόσο, φαίνεται να έχει κάποια
επίδραση στις τιμές της ινσουλίνης νηστείας , καθώς αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων στις τιμές της ινσουλίνης νηστείας, μετά την
ολοκλήρωση της παρέμβασης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Γλυκαιμικός δείκτης
Glycemic index
Τροφή - Περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες
Food - Fiber content
Φυτικές ίνες στην ανθρώπινη διατροφή
Fiber in human nutrition
Περιγραφή:
64 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0