Ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων στην εξοικονόμηση ενέργειας: μελέτη περίπτωσης το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» στην πόλη των Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 8238 564 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων στην εξοικονόμηση ενέργειας: μελέτη περίπτωσης το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» στην πόλη των Τρικάλων
Συγγραφέας:
Παππά, Δήμητρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων στην εξοικονόμηση ενέργειας κατ’ οίκον στην Ελλάδα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρικές μελέτες δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε τον Απρίλιο του 2013 σε κατοίκους του νομού Τρικάλων. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα πολλαπλών γραμμικών και λογιστικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθούν οι παράγοντες που αφορούν τον κύριο λόγο συμμετοχής των ερωτημένων στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον», το συνολικό κόστος ενεργειακής αναβάθμισης, την ενεργειακή αναβάθμιση σε περίπτωση μη ύπαρξης του προγράμματος και τέλος την άποψη ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και γενικά η μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι είναι πιο σημαντική από την πληρωμή του δανείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η απασχόληση και το εισόδημα των ερωτημένων, το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης, ο τύπος κατοικίας και η ενεργειακή κατηγορία που θα ανήκει το σπίτι μετά τις εργασίες αναβάθμισης, η υπάρχουσα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και η τοπική κοινή γνώμη καθώς και οι διάφορες γνώσεις για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι κατάλληλες για να εξηγήσουν το ρόλο των οικονομικών κινήτρων στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον"
Νοικοκυριά - Κατανάλωση ενέργειας
Ενέργεια - Κατανάλωση
Λέξεις-κλειδιά:
Εξοικονόμιση ενέργειας, νοικοκυριά
Περιγραφή:
218 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0