Μορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη των περιοχών Λίνδου και Αρχαγγέλου της νήσου Ρόδου

Πτυχιακή Εργασία 8216
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη των περιοχών Λίνδου και Αρχαγγέλου της νήσου Ρόδου
Συγγραφέας:
Καραχάλιου, Αγγελική
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο καθορισμός των περιοχών της παράκτιας ζώνης, σε τμήματα των περιοχών Αρχαγγέλου και Λίνδου στο νησί της Ρόδου, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα από δύο από τις πιο σημαντικότερες φυσικές καταστροφές που απειλούν τις χαμηλές παράκτιες περιοχές: τα κύματα tsunami και τη μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα το λογισμικό ArcGIS 9.1. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από αναλογικούς χάρτες διαφόρων ειδών και κλιμάκων. Συγκεκριμένα τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10 τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών μελέτης κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ., ένας τοπογραφικός χάρτης της Σμύρνης κλίμακας 1: 1.000.000, ένας γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:500.000 καθώς και ένας χάρτης χρήσεων γης του νομού Δωδεκανήσου, κλίμακας 1:100.000 του Ο.Κ.Χ.Ε.
Διακρίθηκαν οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου, εκτιμήθηκαν οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι χαμηλές αυτές περιοχές των 0–4m, των 4–8m και των 8–12m καθώς και οι αντίστοιχες χρήσεις γης και τέλος εκτιμήθηκε το ποσοστό τους στο σύνολο των περιοχών μελέτης. Οι χρήσεις γης σε συνδυασμό με το υψόμετρο αποτέλεσαν τα κριτήρια για τον καθορισμό της επικινδυνότητας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν κοινή και για τις δύο φυσικές καταστροφές που πιθανότατα θα πλήξουν το παράκτιο τμήμα των περιοχών μελέτης.
Διαπιστώθηκε ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις φυσικές αυτές καταστροφές δεδομένου ότι 3.50km2 βρίσκονται στην υψομετρική ζώνη από 0-8m στην περιοχή μελέτης του δήμου Αρχαγγέλου και 1.93km2 βρίσκονται στην περιοχή μελέτης του δήμου Λινδίων και καταλαμβάνονται από χρήσεις γης ιδιαίτερα σημαντικές για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Η κατασκευή του τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου βοήθησε στον προσδιορισμό επίπεδων επιφανειών σε υψόμετρα που πιθανά αντιστοιχούν σε θαλάσσιες αναβαθμίδες η συνέχεια των οποίων διακόπτεται από την παρουσία ρηγμάτων.
Τέλος έγιναν προτάσεις για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των πιθανών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Λοιπά Θέματα:
Γεωλογία - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος - Λίνδος
Geology - Greece - Dodekanesos (Nome) - Rhodes - Lindos
Γεωλογία - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος - Αρχάγγελος
Geology - Greece - Dodekanesos (Nome) - Rhodes - Archaggelos
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα - Δωδεκάνησος (Νομός) - Ρόδος
Natural disasters - Greece - Dodekanesos (Nome) - Rhodes
Περιγραφή:
98 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki27.pdf