Συσχέτιση του RANKL και της οστεοπροτεγερίνης (OPG) με τον Ινσουλινομιμητικό αυξητικό παράγοντα τύπου 1 (IGF-1) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Πτυχιακή Εργασία 8208
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του RANKL και της οστεοπροτεγερίνης (OPG) με τον Ινσουλινομιμητικό αυξητικό παράγοντα τύπου 1 (IGF-1) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Συγγραφέας:
Γκακνή, Δέσποινα Ροδόπη
Περίληψη:
Σκοπός: Ο ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας τύπου Ι (IGF-I), είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος εμπλέκεται στην οστική ανακατασκευή, διεγείροντας ταυτοχρόνως τόσο την
οστική απορρόφηση όσο και την οστική σύνθεση. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις ακριβείς
δράσεις του IGF-I στην οστική απορρόφηση, όπως αυτές προκύπτουν από διάφορες σχετικές
μελέτες, διίστανται και εμφανίζονται ελλιπείς. Σημαντικό ρόλο στην οστική ανακατασκευή φαίνεται να παίζουν και τα δύο πεπτίδια τα οποία παράγονται από τους οστεοβλάστες, ο RANKL
και ο OPG. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο σχετίζεται ο IGF-I με τον RANKL και τον OPG, καθώς και κατά πόσο η δράση του IGF-I στα οστά διαμεσολαβείται από το
σύστημα OPG-RANKL.
Υλικά και μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται 40 υποκείμενα τα οποία ανήκουν σε δύο
ομάδες, την ομάδα διατροφικής παρέμβασης (Ο) και την ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η διατροφική
παρέμβαση διήρκησε 30 μήνες κατά τους οποίους τα άτομα της ομάδας παρέμβασης θα έπρεπε να
καταναλώνουν καθημερινά 3 μερίδες γαλακτοκομικών εμπλουτισμένων με ασβέστιο και βιταμίνη
D3, ενώ τα άτομα της ομάδας ελέγχου συνέχισαν κανονικά τη δίαιτα τους χωρίς κάποια παρέμβαση.
Στην έναρξη της μελέτης (baseline) και στους 30 μήνες (follow-up 3) πραγματοποιήθηκαν
αναλύσεις για τα επίπεδα του IGF-I του RANKL του OPG καθώς και των διαφόρων BMDs
Αποτελέσματα: Ο RANKL βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με τον IGF-I στην ομάδα Ο μετά
τους 30 μήνες τις παρέμβασης, σε αντίθεση με την θετική συσχέτιση που παρουσίασε στην έναρξη
της μελέτης (baseline) και στην ομάδα ΟΕ. Οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του RANKL και του IGF-I εμφανίζεται μόνο στην ομάδα ΟΕ. Ο IGF-I φαίνεται να σχετίζεται θετικά,αλλά μη στατιστικά σημαντικά, με την οστική πυκνότητα. Τέλος, μετά το πέρας των 30 μηνών, τα
επίπεδα του RANKL στην ομάδα Ο φάνηκαν να μειώνονται, στατιστικά σημαντικά, ενώ στην
ομάδα ΟΕ να αυξάνονται, ενώ η ολική οστική πυκνότητα (BMD) στην ομάδα Ο φάνηκε να
αυξήθηκε, στατιστικά σημαντικά, ενώ στην ΟΕ μειώθηκε.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι ο IGF-1 μπορεί να δρα ως συνδετικός
παράγοντας στην οστική ανακατασκευή, ενώ η επίδρασή του αυτή φαίνεται να μεσολαβείται από το σύστημα OPG/RANKL, χωρίς να είναι όμως απόλυτα διευκρινισμένος ο τρόπος με τον οποίο τα μόρια αυτά αλληλεπιδρούν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Οστική πυκνότητα
Περιγραφή:
92 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Gagnh.pdf