Η ποιότητα ζωής ως προς την υγεία των εφήβων καταναλωτών και οι διατροφικές τους συνήθειες

Μεταπτυχιακή Εργασία 8204 486 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ποιότητα ζωής ως προς την υγεία των εφήβων καταναλωτών και οι διατροφικές τους συνήθειες
Συγγραφέας:
Ζερβάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Στόχος της συγκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τις πιθανές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής των εφήβων καθώς και της επιρροής που αυτές ασκούν στην ποιότητα ζωής τους ως προς την υγεία.
Μεθοδολογία: Τετρακόσιοι έφηβοι, ηλικίας 12-17 ετών από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με γενικές ερωτήσεις, το ερωτηματολόγιο προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή KIDMED, το οποίο αξιολογεί το βαθμό τήρησης της ΜΔ (Μεσογειακή Διατροφή), το ερωτηματολόγιο Διαιτητικών Συνηθειών (EAT -26) καθώς και το ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ποιότητας ζωής ως προς την υγεία, KIDSCREEN-27, το οποίο εκτιμά την Ποιότητας Ζωής στην Υγεία (ΠΖΣΥ) για παιδιά και εφήβους. Έγιναν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, και τα επίπεδα παχυσαρκίας προσδιορίστηκαν με βάση τα όρια (cut off points) του International Obesity Task Force - IOTF. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, συσχετίσεις και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, χρησιμοποιώντας το στατιστικό λογισμικό SPSS for Windows έκδοση 18.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι παράγοντες όπως: ο συνολικός αριθμός των γευμάτων που καταναλώνονται την ημέρα από τους εφήβους (p=0,005), τα γεύματα με την οικογένεια (p=0,041), η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή (KIDMED) (p=0,049) φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την ΠΖΣΥ τους, ενώ η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά (ΕΑΤ26 total) (p=0,022) και η ηλικία (p=0,050) επηρεάζουν αρνητικά την ΠΖΣΥ. Η υποκλίμακα-διάσταση της ΠΖΣΥ σωματική δραστηριότητα-φυσική ευεξία επηρεάζεται θετικά από τους παράγοντες: συνολικός αριθμός γευμάτων (p=0,001), προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή (KIDMED) (p=0,015) και ώρες άθλησης (p=0,030) ενώ αρνητική είναι η επιρροή των παραγόντων παχυσαρκία (p=0,018) και ώρες ύπνου (p=0,011). Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά (total EAT-26) επηρεάζει αρνητικά τις υποκλίμακες-διαστάσεις της ΠΖΣΥ ψυχολογική ευεξία-γενική διάθεση (p=0,001) και σχολείο – μάθηση (p=,005). Αρνητική είναι επίσης η επιρροή που ασκούν οι παράγοντες κατανάλωση σε αναψυκτικά (p=0,001) και ώρες Ιντερνέτ (p=0,045) στην υποκλίμακα-διάσταση σχολείο – μάθηση. Σύμφωνα με τα πορίσματα της παρούσας έρευνας, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής ως προς το φύλο. Η ποιότητα ζωής των εφήβων σε συνολικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα και θετικά από το συνολικό αριθμό γευμάτων, τα γεύματα με την οικογένεια, την προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή, και αρνητικά με τη διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά (ΕΑΤ 26 total) και την ηλικία, ενώ τη γενική ψυχολογία και ευεξία των εφήβων καθώς και οι επιδόσεις τους στο σχολικό περιβάλλον έχουν άμεση αρνητική συσχέτιση με τις διατροφικές – διαιτητικές τους συμπεριφορές, όπως με την αποφυγή των παχυντικών τροφών-δίαιτες, την ενασχόληση με το φαγητό και τον έλεγχο της πράξης του «τρώγειν». Στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο βρέθηκαν στο ΕΑΤ-26 καθώς και στις επιμέρους διαστάσεις του πιο συγκεκριμένα την εμμονή σε δίαιτες αδυνατίσματος και τον έλεγχο του «τρώγειν».
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη υποδηλώνει ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής επηρεάζει θετικά, σημαντικά στοιχεία της ποιότητας ζωής σχετιζόμενη με την υγεία των εφήβων, ενώ η διαταραγμένη δια τροφική συμπεριφορά έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην γενικότερη αυτοαντίληψη της υγείας των εφήβων. Η αυτο-αντίληψη υγείας των παιδιών και των εφήβων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σχετικό αποτέλεσμα στην ιατρική πρακτική και τη δημόσια έρευνα για την υγεία με αποτέλεσμα, να χρειάζεται να ερευνηθεί η επίδραση της ποιότητας της δίαιτας στην ΠΖΣΥ από περισσότερες μελέτες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Έφηβοι - Διατροφή
Nutrition - In adolescence
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Ποιότητα ζωής
Quality of life
Περιγραφή:
120 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0