Οι λιμένες στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 8063 349 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι λιμένες στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Μοσχογιάννη, Μερόπη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των δημοτών, κατοίκων αλλά και των απασχολούμενων στην περιοχή του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την επιρροή των παραμέτρων της τοπικής οικονομίας σε σχέση με τους λιμένες, κατά το πόσο επηρεάζουν οι λιμένες την τοπική κουλτούρα, να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες και οι υποδομές τους αλλά και να αποτυπωθούν τα προβλήματα που δημιουργεί στην ευρύτερη περιοχή η λειτουργία τους.
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και η στατιστική ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε 402 κατοίκους ή δημότες ή απασχολούμενους του δήμου. Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι οι απόψεις τους σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, και γενικότερα αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των λιμένων του δήμου.
Από την εκτίμηση των υποδειγμάτων λογιστικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι η συμφωνία ότι το αλιευτικό καταφύγιο στη Βάρκιζα τονώνει την τοπική οικονομία επηρεάζεται από το φύλο, αν κάποιος εργάζεται στη γεωγραφική ενότητα του δήμου, και με την άποψη ότι οι τοπικές επενδύσεις και η τοπική κατανάλωση αυξάνονται εξαιτίας του αλιευτικού καταφύγιου στη Βάρκιζα (R2=28,9%). Επίσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις για την τόνωση της τοπικής οικονομίας εξαιτίας των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη Βούλα είναι το εισόδημα, η συμφωνία ότι οι τοπικές επενδύσεις, η τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα και η τοπική αγορά εργασίας αυξάνονται εξαιτίας των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη Βούλα (R2=39,8%). Τέλος, στην τελευταία παλινδρόμηση για τη χρήση της μαρίνας στη Βουλιαγμένη διαπιστώθηκε ότι αν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα, ή εργάζεται, ή έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα πάνω από 1400 ευρώ, ή συμφωνεί με την άποψη ότι η λειτουργία της Μαρίνας της Βουλιαγμένης δημιουργεί περιβαλλοντική ρύπανση, ή διαφωνεί με την άποψη ότι η λειτουργία της Μαρίνας της Βουλιαγμένης δημιουργεί αισθητική υποβάθμιση, είναι περισσότερο πιθανό να έχουν κάνει χρήση της μαρίνας στη Βουλιαγμένη (R2=10,6%).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Λιμάνια - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Harbors - Greece - Attica (Nome)
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Λιμάνια - Οικονομικές απόψεις
Harbors - Economic aspects
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Sustainable development - Greece - Attica (Nome)
Περιγραφή:
134 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0