Χρονοχώροι στην πόλη και καθημερινότητα: συγκριτική μελέτη στην Αθήνα και την πόλη του Μεξικού

Διδακτορική Διατριβή 7978 792 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρονοχώροι στην πόλη και καθημερινότητα: συγκριτική μελέτη στην Αθήνα και την πόλη του Μεξικού
Συγγραφέας:
Χαϊδοπούλου Βρυχέα, Μαρία
Περίληψη:
Η διατριβή αφορά την προσέγγιση της καθημερινότητας στην Αθήνα και στην πόλη του Μεξικού από την οπτική των κοινωνικών υποκειμένων. Μελετά καθημερινά βιώματα και πρακτικές, ακολουθώντας τις θεωρητικές αναλύσεις των H. Lefebvre και D. Massey για το χώρο. Εστιάζει σε χρονοχώρους συνάντησης-συζήτησης (ημιδημόσιους χώρους “ελεύθερου” χρόνου), οι οποίοι ονομάζονται “χώροι (χρονοχώροι) απόλαυσης”. Βασίζεται κυρίως σε πρωτογενή έρευνα πεδίου στην Αθήνα και στην πόλη του Μεξικού, και συγκεκριμένα σε ημιδομημένες συνεντεύξεις 40 ατόμων ηλικίας περίπου 25-45 ετών, τα οποία εργάζονται, δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και συνηθίζουν να επισκέπτονται συγκεκριμένους χώρους απόλαυσης στην καθημερινότητά τους.
Η έρευνα αναδεικνύει τον αλληλοσυσχετισμό και τη ρευστότητα των χρονοχώρων των συγκεκριμένων υποκειμένων και εξετάζει κάποιες κοινές κατηγορίες, όπως χρονοχώροι εργασίας, χρονοχώροι απόλαυσης (το “έξω”) και διαδρομές στην πόλη, καθώς και τις αναπαραστάσεις σε σχέση με την κατηγορία του “ελεύθερου” χρόνου. Οι βιωμένοι χρονοχώροι και οι αντίστοιχες πρακτικές φαίνεται ότι αφορούν εναλλαγές χρονοχώρων χαλάρωσης και έντασης και εκφράζουν μια καθημερινότητα ως συνεχές, ενώ συχνά ξεφεύγουν από τα διακριτά όρια μετρήσιμων χρόνων και υλικών χώρων ή άλλων αφηρημένων αναπαραστάσεων. Η ανάπτυξη μιας σχέσης με την πόλη μελετάται μέσω της χρήσης δημόσιων και ημιδημόσιων χώρων και προτείνεται η έννοια της βιωματικής αναπαράστασης του “δημόσιου οικείου” για να ορίσει τους συγκεκριμένους χρονοχώρους απόλαυσης που εξετάζει η έρευνα. Ως προς τη σημασιολόγηση, δηλαδή, των υποκειμένων, προτείνεται το “δημόσιο οικείο” σε μια προσπάθεια να περιγραφεί με επιστημονικούς όρους ένα βίωμα.
Η διατριβή αναδεικνύει τη σημασία των βιωμάτων στη συγκρότηση της καθημερινότητας στην πόλη και την πιθανή απόκλισή τους από αφηρημένες κυρίαρχες αναπαραστάσεις για το χρόνο και το χώρο. Τα βιώματα παράγουν πρακτικές και, άρα, επηρεάζουν την κατασκευή της ίδιας της πόλης. Επίσης, τα βιώματα, κυρίως χρονοχώρων χαλάρωσης, μπορούν να δημιουργήσουν βιωματικές αναπαραστάσεις οι οποίες, μέσα από τις “αντιφάσεις” τους, εκφράζουν τη δημιουργικότητα της καθημερινότητας, αλλά και τους περιορισμούς των δικών μας (επιστημονικών) κατηγοριοποιήσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Χώρος και χρόνος
Αθήνα - Κοινωνική ζωή και έθιμα
Μεξικό - Κοινωνική ζωή και έθιμα
Περιγραφή:
259 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0