Λύκειον των Ελληνίδων: η διαχείριση του ελληνικού πολιτισμού από το παρελθόν στο παρόν

Μεταπτυχιακή Εργασία 7732 134 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λύκειον των Ελληνίδων: η διαχείριση του ελληνικού πολιτισμού από το παρελθόν στο παρόν
Συγγραφέας:
Ρωμνιός, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η Διπλωματική εργασία με τίτλο «Λύκειον των Ελληνίδων: Η διαχείριση του ελληνικού πολιτισμού από το παρελθόν στο παρόν» συντάχθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το Λύκειο των Ελληνίδων στην πορεία του χρόνου, τους στόχους του, την οργάνωσή του, τις δραστηριότητες του καθώς και τους κύριους τομείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τους οποίους ενασχολείται: την ανάδειξη και προστασία του ελληνικού παραδοσιακού χορού και της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας.
Στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να εξετάσει την επίδραση του Λυκείου των Ελληνίδων στα μέλη του και να παρουσιάσει τις απόψεις, τις προσδοκίες, και τις προτάσεις τους. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε ειδικά για την παρούσα έρευνα.
Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 182 μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων,117 από το περιφερειακό τμήμα Παπάγου-Χολαργού και 65 από το παράρτημα της νήσου Ικαρίας. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS 19. Η στατιστική ανάλυση επιβεβαίωσε πολλές από τις αρχικές υποθέσεις και οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική αξιοποίηση από το Λύκειο των Ελληνίδων που αναδεικνύεται σε κύριο φορέα και διαχειριστή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Λύκειο Ελληνίδων
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα
Περιγραφή:
192 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, romnios_mixail.pdf