Η επίδραση παρέμβασης με λινέλαιο και ελαιόλαδο σε δείκτες φλεγμονής υγιών ατόμων

Πτυχιακή Εργασία 7706
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση παρέμβασης με λινέλαιο και ελαιόλαδο σε δείκτες φλεγμονής υγιών ατόμων
Συγγραφέας:
Βουγιουκλάκη, Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα χρόνια νοσήματα, όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά, διαθέτουν ένα κοινό φλεγμονώδες υπόβαθρο. Οι διατροφικές συνήθειες και τα υπόλοιπα συστατικά του τρόπου ζωής, είναι παράγοντες που επηρεάζουν το δίκτυο φλεγμονής είτε αρνητικά, είτε θετικά.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη ο σκοπός ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση των τυχόν διαφορών και συσχετίσεων μεταξύ των δεικτών φλεγμονής, του λιπιδαιμικού προφίλ και της γλυκόζης, μετά από παρέμβαση μερικής αντικατάστασης του λίπους της διατροφής από λινέλαιο (πλούσιο σε α-λινολενικό οξύ) ή ελαιόλαδο (πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και κυρίως σε ελαϊκό οξύ).
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 8 άντρες και 29 γυναίκες, υγιείς και με εύρος δείκτη μάζας σώματος 19,4 - 24,4 και ηλικίας 18-37 ετών. Το δείγμα τυχαιοποιήθηκε σε δύο ομάδες και ακολούθησε παρέμβαση με διασταυρούμενο σχεδιασμό. Η κάθε ομάδα ξεκίνησε με την κατανάλωση ενός εκ των δύο ελαίων της παρέμβασης (ελαιολάδου και λινελαίου), για 6 εβδομάδες. Έπειτα, ακολούθησε περίοδος ελεύθερη παρέμβασης 6 εβδομάδων και στη συνέχεια παρέμβαση με το δεύτερο έλαιο. Αιμοληψίες και αξιολογήσεις της διαιτητικής πρόσληψης και της σωματικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν στην αρχή και το τέλος κάθε παρέμβασης και προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις της αδιπονεκτίνης, της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, του παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNF-a), καθώς και το λιπιδαιμικό προφίλ και η γλυκόζη νηστείας.
Αποτελέσματα: Μεταξύ των δύο παρεμβάσεων δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αδιπονεκτίνη (p=0,642), τον TNF-a (p=0,992), την υψηλής ευαισθησίας CRP (p=0,642) και τον λόγος της ολικής προς την HDL-χοληστερόλη (p=0,785). Στην συγκέντρωση της υψηλής ευαισθησίας CRP παρατηρήθηκε μία τάση για σημαντική αύξηση κατά την παρέμβαση με λινέλαιο. Επιπρόσθετα, στην ομάδα του λινελαίου μειώθηκαν τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης (p=0,005), της LDL-χοληστερόλης (p=0,004).
Συμπεράσματα: Όσον αφορά στους δείκτες φλεγμονής και τις βιοχημικές παραμέτρους, δεν παρουσιάστηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παρέμβασης. Ωστόσο, η παρέμβαση με το λινέλαιο παρουσίασε μία υπολιπιδαιμική δράση στους νορμολιπιαδαιμικούς εθελοντές της παρούσας μελέτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Φυσιολογικές απόψεις
Α-λινολενικό οξύ
Αντιπονεκτίνη
Λινέλαιο - Φυσιολογικές απόψεις
Περιγραφή:
79 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0